ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   

นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชขนใสสะอาด และคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ จ.สกลนคร 12-13 ก.ค.56
 
นายสินชัย ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชขนใสสะอาด และคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 12 -13 กรกฏาคม 2556 โดยมีรายละเอียดการติดตามงาน ดังนี้ 1.ติดตามการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 2. ติดตามการดัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 ประเภท ได้แก่ 2.1 พัฒนาการอำเภอดีเด่น นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ พัฒนาการอำเภอเมืองฯ จ.สกลนคร 2.2 พัฒนากรขวัญใจชุมชน นายอัคริเดช ทองหมั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร 3.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานร้านค้าOTOP ในห้างสรรพสินค้า โรบินสัน อ.เมือง จ.สกลนคร 4.เป็นประธานการเปิดโรงน้ำดื่มบ้านบึงโนใน ต.โคกสี อ.ส่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการการสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับเขตตรวจราชการ

วันที่ลงประกาศ : 2013-07-12 11:20:15

<< ย้อนกลับ
   
รายการ
 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ตรวจสินชัย ถนอมสิน จัดกิจกรรมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจฯ เขตตตรวจราชการที่ ๑๑ ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลลนคร
 
25 มิ.ย.57 ผู้ตรวจฯ สินชัย ถนอมสิน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง
 
21-23 มิ.ย.57ผู้ตรวจฯ สินชัย ถนอมสิน ร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร - สะหวันนาเขต
 
30 พ.ค.57 ผู้ตรวจฯ สินชัย ถนอมสิน ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี
 
17 พ.ค.57 ผต.สินชัย ถนอมสิน เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผุ้นำชุมชน หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (smart Leader) รุ่นที่ 19 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
รายการทั้งหมด
 
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕
อีเมล์:inspector974@gmail.com,inspector973@hotmail.com,inspector973@yahoo.com
สำหรับเจ้าหน้าที่