ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   

 

วันที่ลงประกาศ :

<< ย้อนกลับ
   
รายการ
 
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมโครงการ "ลงแขก ลงคลอง" เพื่อคนแม่กลองเป็นสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรรษา 5 ธันวาคม ณ วัดตะโหนดราย ม.1 ตำบลบางกระบือ อ
 
คัดเลือกพช.ใสสะอาดและขรก.ดีเด่น เขตตรวจที่ 7 ปี 57
 
28 เม.ย. 57 รองฯอรรถพร สิงหวิชัย ผต.ไพเราะ รอยตระกูล และผอ.ธงชัย บุตรนุชิต สำนักทุนฯ ร่วมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง กับการขับเคลื่อนการดำเนินกงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ ณ โรงแรมธรรมรินทร์
 
21-23 เม.ย. 57 นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 7 ร่วมงาน"ของดีภูเก็ต OTOP ทั่วไทย (OTOP ON THE BEACH) ครั้งที่ 1 ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และติดตามผลการดำเนินงานของสพอ.เมืองและนิเทศงานแก่พัฒนาการอำเภอห้วยยอด (ระดับชำนาญการพ
 
13 มี.ค.57 นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรม จัดประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่1/2557 ในเขตตรวจราชการที่ 7 โดยมีรองฯพิสันติ์ ประทานชวโน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
รายการทั้งหมด
 
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕
อีเมล์:inspector974@gmail.com,inspector973@hotmail.com,inspector973@yahoo.com
สำหรับเจ้าหน้าที่