ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   

 

วันที่ลงประกาศ :

<< ย้อนกลับ
   
รายการ
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ ชูสม รัตนนิตย์ ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราและสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2557
 
นายมนตรี นาคสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2557 เขตตรวจราชการที่ 5,10,11 โดยมีนางชูสม รัตนนิตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ
 
การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปี 2557 เขตตรวจราชการที่ 10
 
การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 ในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 5
 
รองหัวหน้าผูัตรวจฯ ชูสม รัตนนิตย์ พร้อมด้วย น.ส.วรพันธุ์ รุ่งกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 ชช. นายเพิ่มพล ธรรมสุภา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี คัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เขตตรวจราชการที่ 5 ณ ศูนย์ศึกษาฯ เมื่อวันที่ 16 กค. 2557
รายการทั้งหมด
 
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕
อีเมล์:inspector974@gmail.com,inspector973@hotmail.com,inspector973@yahoo.com
สำหรับเจ้าหน้าที่