ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   

 

วันที่ลงประกาศ :

<< ย้อนกลับ
   
รายการ
 
การประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน (IPA) กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 ในส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 5
 
รองหัวหน้าผูัตรวจฯ ชูสม รัตนนิตย์ พร้อมด้วย น.ส.วรพันธุ์ รุ่งกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชน 9 ชช. นายเพิ่มพล ธรรมสุภา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี คัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด เขตตรวจราชการที่ 5 ณ ศูนย์ศึกษาฯ เมื่อวันที่ 16 กค. 2557
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ ชูสม รัตนนิตย์ ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเยี่ยมหมู่บ้าน OTOP ต.ห้วยสัตว์ใหญ่,กลุ่มอาชีพ ต.อ่าวน้อย,ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เขาโพธิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ ชูสม รัตนนิตย์ ตรวจราชการจังหวัดเลย และหนองคาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.วังสะพุง จ.เลย, อ.เมืองหนองคาย และอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2557
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจฯ ชูสม รัตนนิตย์ ตรวจราชการที่จังหวัดหนองบัวลำภู, อำเภอศรีบุญเรือง และเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากต้นคล้า บ.ท่างาม ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าว บ.จอมทอง ต.ศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2557
รายการทั้งหมด
 
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕
อีเมล์:inspector974@gmail.com,inspector973@hotmail.com,inspector973@yahoo.com
สำหรับเจ้าหน้าที่