ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   

 

วันที่ลงประกาศ :

<< ย้อนกลับ
   
รายการ
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2558
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดหนองคาย
 
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดเลย
รายการทั้งหมด
 
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕
อีเมล์:inspector974@gmail.com,inspector973@hotmail.com,inspector973@yahoo.com
สำหรับเจ้าหน้าที่