ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

   

 

วันที่ลงประกาศ :

<< ย้อนกลับ
   
รายการ
 
คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสายพิรุณ น้อยศิริ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมกรมการพัฒนาชุมชน
 
23-26 ก.ค. 57 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2557
 
28 มิ.ย. 57 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ของพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 97 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง อำเภอพิมาย และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 
19 มิ.ย. 57 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 97 ฝึกอบรมภาคสนาม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
9 มิ.ย. 57 นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
รายการทั้งหมด
 
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๑-๖๔๐๒-๔ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๔๕
อีเมล์:inspector974@gmail.com,inspector973@hotmail.com,inspector973@yahoo.com
สำหรับเจ้าหน้าที่